“Bespreek vooraf met de standbemensing wanneer jullie deelname een succes wordt en stel doelen die bijdragen aan dit succes.”